Vật liệu V-Ray Dirt – các ví dụ về hiệu ứng Dirt

VẬT LIỆU VRAY DIRT

Các bạn đã làm quen với V-Ray chắc hẳn không còn xa lạ gì với với hiệu ững vật liệu V-Ray Dirt.  Những ví dụ & minh họa sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các thông số Dirt.

Ví dụ 1:  Thông số Radius

Thông số này quy định lượng bề mặt (theo đơn vị) mà hiệu ứng Vray Dirt được tạo ra.  Ghi chú “cả hai chi tiết trong ví dụ hoàn toàn không tiếp xúc với bất kỳ chi tiết khác ở bề mặt top và do đó không có hiệu ứng Dirt xảy ra ở đây”

VRayMtl đơn giản- không có hiệu ứng Dirt                   Radius = 10.0                 Radius = 30.0

 Ví dụ 2:  Thông số Distribution

Thông số này khiến các tia sáng tụ lại gần nhau hơn. Hiệu ứng tạo ra là vùng diện tích Dirt được thu hẹp lại gần với các cạnh tiếp xúc.

Sự phân phối các tia trục (X,Y,Z) Các tia phân phối cách đều nhau Distribution = 0.0
Sự phân phối các tia trục (X,Y,Z) Các tia phân phối dưới các góc khác nhau Distribution > 0.0

Ví dụ 3:  Thông số Falloff 

Ví dụ 4: Thông số Subdivisions 

Ví dụ 5: Ignore for GI / Consider same object only

1/ Check-box Ignore for GI  quyết định xem hiệu ứng Dirt có được hiển thị trong suốt quá trình tính toán GI hay không.

2/ Consider same object only – On – trong trường hợp này hiệu ứng Dirt chỉ tác động lên bản thân các chi tiết mà không bao gồm các bề mặt hoặc các cạnh tiếp xúc.

Từ trái qua phải: 1- Ignore for GI = on . 2- Ignore for GI = off . 3- Consider same object only = on

 Ví dụ 6: Texmap radius / Invert normal

Trong ví dụ tiếp theo, một bitmap được sử dụng trong mục Texmap radius.  Để ý rằng, thông số radius vẫn có tác động ở đây– nó quyết định lượng diện tích mà Textmap radius bitmap sẽ được hòa trộn.

 Thông số Invert normal sẽ thay đổi hướng của các tia tracing.  Khi thông số này ở giá trị Off,  các tia được lấy vết bên ngoài bề mặt, và ngược lại khi thông số này ở giá trị On, các tia được lấy vết bên trong bề mặt vật liệu.

 Ví dụ 7: Biases

Các thông số này sẽ ảnh hưởng đến lượng trung bình, do đó mà hiệu ứng dirt sẽ bị cưỡng bức theo một số trục nhất định.

 Theo V-Ray info

Tổng hợp & Biên dịch:  EKE CENTER