Sử dụng môi trường Vray HDRI để chiếu sáng khung cảnh

Sử dụng môi trường Vray HDRI để chiếu sáng khung cảnh

HDRI là viết tắt của cụm từ High Dynamic Range Imagery.

Điểm khác biệt của HDRI với ảnh thường là ở chỗ : Ảnh thường chỉ có 24 bit,còn ảnh HDRI l à 32 bit. Ảnh thường chỉ chứa những thông tin về màu sắc còn ảnh HDRI chứa cả những thông tin về ánh sáng và tương phản giống trong môi trường bên ngoài. HDRI  thường có độ phân giải cao vì chứa lượngthông tin nhiều hơn…

HDRI liên quan đến khái niệm “image based rendering”, nghĩa là sử dụng ánh sáng của ảnh HDRI để chiếu sáng cảnh mà không  cần sử dụng đèn. Tùy vào môi trường HDRI bạn sử dụng mà bạn sẽ nhận được ảnh hưởng của màu sắc đó đến khung cảnh bạn muốn render.

HDRI có thể được tạo từ một ảnh bitmap, bằng phần mềm HDR shop. Tuy nhiên bitmap đó phải được chụp ở định dạng HDR. Bạn có thể review bằng photoshop hoặc bằng mềm HDR view để tiết kiệm tài nguyên máy tính

Kết quả dùng HDRI để chiếu sáng cho khung cảnh

Leave a Reply