Tối ưu hóa khung cảnh trong 3DS Max (phần 3)

Tối ưu hóa khung cảnh trong 3DS Max (phần 3)

Tác giả: Calvin Bryson

Tổng hợp & biên soạn EKE CENTER

Khi làm việc với 3ds max, để điều khiển viewport, việc nhóm các chi tiết thành group hoặc selection set là các cách thường được sử dụng. Cả hai cách đều có thể nhóm thành các cụm lớn hoặc nhỏ tùy bạn muốn. Giống như layer, các group cũng được giữ lại khi tổ hợp hay sát nhập các khung cảnh lại với nhau, trong khi selection set thì được lưu riêng cho từng khung cảnh.

1. Làm việc với Groups trong 3Ds Max

toi uu hoa khung canh trong 3ds max

Group khá hữu ích trong việc tổ chức và sắp xếp lại khung cảnh(Tối ưu hóa khung cảnh). Thay vì tổ hợp các chi tiết nhỏ thành một chi tiết lớn hơn, bạn có thể nhóm chúng lại với nhau. Không giống với việc tổ hợp hay sát nhập các chi tiết, một nhóm có thể mở, cho phép bạn làm việc với các chi tiết con bên trong nó, hoặc đóng giúp bạn chọn toàn bộ một cách dễ dàng.

Subgrouping

Các nhóm cũng có thể được lồng vào nhau, giúp cho việc tổ chức và sắp xếp các chi tiết hợp lý và logic hơn. Như ở hình trên, bạn có thể thấy được mô hình được chia thành 3 nhóm nhỏ là BASE, CONSOLE, SUPPORTS lồng bên trong nhóm vật thể chính MAIN OBJECT.

Các nhóm chi tiết thành phần này đều có thể chỉnh sửa được bằng cách mở nhóm đó ra. Thông thường, việc nhóm nhỏ lồng trong nhóm lớn chỉ cần thiết với những mô hình phức tạp với nhiều chi tiết con và cần được tổ chức lại để điều khiển dễ dàng hơn.

 2. Selection Sets

Selection_Dropdown_1

Selection_Dropdown_2

Selection set là một tùy chọn hữu ích khác để chọn và điều khiển khung cảnh dễ dàng hơn. Với Selection set, bạn có thể chọn bất kỳ một bộ các chi tiết nào bạn muốn theo cách tương tự như group.

Nếu có một bộ các chi tiết (một set) mà bạn cần chọn thường xuyên, và vì lý do nào đó bạn không muốn nhóm group chúng lại với nhau, lúc đó chỉ cần đơn giản là gõ tên của set vào khoảng trống của ô tạo Selection Set.

Set này sẽ được lưu vào một danh mục với mũi tên thả xuống để bạn có thể chọn lại về sau một cách dễ dàng mà không cần nhóm group hay tổ hợp chúng thành chi tiết lớn hơn.

3. Quản lý các Selection Sets

ManageSelectionSets_1 (1)

ManageSelectionSets_2 (1)

Bạn có thể chỉnh sửa các selection set bằng cách truy cập vào menu Edit, chọn Manage Selection Sets, hoặc click chọn biểu tượng kế bên ô tạo selection set. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các chi tiết con bên trong set, thêm chi tiết vào set hoặc bỏ chi tiết ra khỏi set bằng các nút lệnh phía trên.

Các tùy chọn này cũng có thể được truy cập bằng cách click chuột phải vào tên của chi tiết trong cửa sổ window.

Tổng hợp & biên soạn EKE CENTER

Leave a Reply