Tutorial

THU THUAT 3DS MAX CORONA

TỔNG HỢP THỦ THUẬT CORONA RENDER

Tổng hợp một số thủ thuật hữu ích khi làm việc với Corona Render. Giúp bạn đạt được chất lượng ảnh đẹp nhất với thời gian ngắn nhất.

Tối ưu hóa khung cảnh trong 3DS Max (phần 3)

Tối ưu hóa khung cảnh trong 3DS Max (phần 3)

Tác giả: Calvin Bryson Tổng hợp & biên soạn EKE CENTER Khi làm việc với 3ds max, để điều khiển viewport,