Tutorial

Tối ưu hóa khung cảnh trong 3DS Max (phần 3)

Tối ưu hóa khung cảnh trong 3DS Max (phần 3)

Tác giả: Calvin Bryson Tổng hợp & biên soạn EKE CENTER Khi làm việc với 3ds max, để điều khiển viewport,