Tổng hợp Thủ thuật 3ds Max ( 2019)

thu thuat 3d max 2019

  • Chọn 1 cái spiner và nhấn phím ctrl + N bạn sẽ có 1 cái ô để tính toán.

  •   Làm file nhẹ bớt : Customize -> Preference -> File -> Đánh dấu trỏ  vào chỉ mục Compress and save

  •  Nhấn chuôt phải vào nút Spinner snap để mở ra bảng Preferences

  • Ẩn hiện đối tượng

SHIFT+G = ẩn/hiện Geometry

SHIFT+L = ẩn/hiện Lights

SHIFT+C = ẩn/hiện Cameras

SHIFT+S = ẩn/hiện Shapes.

  • Để đơn giản việc chuyển 24 ô vật liệu qua vật liệu vray còn có cách sau:

Copy and paste dòng command: for m = 1 to 24 do (meditmaterials[m] = VRayMtl())

  •  Alt+D để bật tắt “User Axis Cosntrain” di chuyển với bắt điểm trên mặt phẳng hoặc 3d

  • Chọn nhanh các đối tượng instance:

Chọn vào 1 đối tượng mà biết chắc rằng nó đã instance với nhiều đối tượng khác

Dùng “select by name” [H] với tùy chọn trong hộp kiểm (select dependents)

 

  • cách nào để chỉ gỡ bỏ material ở đối tượng được chọn ?

 Utilities > more >UVW Remove >Materials > Ok

 CÒN TIẾP…