Kết quả khảo sát Rendering trong diễn họa kiến trúc 2016

Rendering trong diễn họa kiến trúc 2016

Kết quả khảo sát về việc sử dụng các trình rendering trong diễn họa kiến trúc 2016

Thời gian gần đây, việc xuất hiện thêm nhiều trình rendering mới trong lĩnh vực diễn họa kiến trúc đã tạo nên khá nhiều thay đổi trong ngành công nghiệp này, bảng khảo sát của CGarchitect đã cho ra kết quả về trình rendering nào đang được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Bảng khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian chỉ trong 30 ngày từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2016.

Có tổng cộng 1,995 người đã tham gia khảo sát, hầu hết đều làm trong lĩnh vực diễn họa kiến trúc.

Khảo sát này tương đương với biên sai số 3%.

Sau khi lọc qua kết quả khảo sát, chúng tôi đã đưa ra một số nhận định về xu hướng sắp tới như sau:

– 55% người dùng V-Ray đã từng thử nghiệm với một trình renndering khác như: Corona (44.7%), Unreal (31.9%), FStorm (23.6%), Octane (15.2%), V-Ray RT (14.5%), Arnold (9.7%), Lumion (8.8%), Maxwell Render (5.9%), Redshift (5.9%).

Trong số đó, có 26% số người có ý định sẽ thay thế V-Ray như một trình render chính. 64% mong rằng sẽ có sự nâng cấp từ Vray.

– Trong số những người dùng V-Ray đang thử nghiệm với Corona, 26% có ý định thay thế trình renderer hiện tại của họ, 63% có ý định bổ sung thêm nó cho trình rendering hiện hành.

– Trong số những người dùng V-Ray đang thử nghiệm với FStorm, 29% có ý định thay thế trình renderer hiện tại của họ, 65% có ý định bổ sung thêm nó cho trình rendering hiện hành.

– 58% những người dùng mental ray đang thử nghiệm với một trình renndering khác: Corona (32.8%), Unreal (27.6%), V-Ray Adv (24.1%), V-Ray RT (24.1%), Iray (15.5%), Arnold (13.8%), Octane (12.1%), FStorm (12.1%), Lumion (10.3%)

– 52% người dùng Corona cũng đang thử nghiệm với một trình renndering khác: FStorm (42.9%), Unreal (29.4%), Octane (20.6%), V-Ray (10.6%) Arnold (8.8%), V-Ray RT (8.2%), Lumion (7.6%), Redshift (7.1%), Iray (6.5%)

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC TRÌNH RENDERING TRONG DIỄN HỌA KIẾN TRÚC 2016

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC TRÌNH RENDERING TRONG DIỄN HỌA KIẾN TRÚC 2016