V-Ray Caustic

thong-so-vray-caustic

Hiệu ứng & thông số V-Ray Caustic trong 3DS Studio Max

Mặc dù rất hiếm khi tôi dùng đến hiệu ứng này, nhưng có thể bạn đang cần đến nó. Sau