thông số gamma trong vray

Cách cài đặt thông số SettingV-ray để Render nhanh hơn (phần 1)

Cách cài đặt thông số SettingV-ray để Render nhanh hơn (phần 1)

Làm sao để render nhanh hơn là câu hỏi mà các bạn luôn luôn đặt ra. Bài viết sau đây