SUBSTANCE

SUBSTANCE TRONG 3DS MAX ĐÃ SẴN SÀNG RENDER CORONA & V-RAY

Substance cho 3DS Max đã sẵn sàng Render Corona & V-Ray

Tháng 11 năm 2017, chúng tôi đã ra mắt phiên bản beta của Substance cho 3ds Max plugin. Hiện nay,