RENDER

Tác phẩm Render và những chia sẽ từ tác giả

Tác phẩm Render và những chia sẽ từ tác giả

Cách dàn dựng một kịch bản 3D từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc và những chia sẽ từ tác giả. Giúp chúng ta hiểu sâu hơn về quy trình làm việc trong 3D Max.

Đạt chất lượng render tốt nhất trong thời gian ngắn nhất – Phần 1

Đạt chất lượng render tốt nhất trong thời gian ngắn nhất – Phần 1

Đặc biệt cảm ơn: Toni Bratinevic và John O’Connell về những thông tin mà họ đã chia sẻ với cộng đồng quanh chủ

Diễn họa kiến trúc & Render nhìn dưới góc độ nhiếp ảnh

Diễn họa kiến trúc & Render nhìn dưới góc độ nhiếp ảnh

Diễn họa hình ảnh một cách chân thực luôn là trăn trở của các nghệ sĩ 3D. Bài viết tiếp

Cách giảm thời gian Render V-Ray trong 3D Max

Cách giảm thời gian Render V-Ray trong 3D Max

Tích tắc, tích tắc… bạn đang bực mình vì việc render diễn ra quá lâu, chúng tôi có một vài