NVIDIA Optix Denoiser

Giải pháp & cách khắc phục Noise khi Render V-Ray

Giải pháp & cách khắc phục Noise khi Render V-Ray

Vấn đề nhiễu (noise) ảnh khi render   Dò tia, cũng giống như nhiếp ảnh, cần nhiều mẫu ánh sáng