Maya

VẼ KIẾN TRÚC NỘI THẤT NÊN DÙNG 3DS MAX HAY MAYA ?

Vẽ kiến trúc nội thất thì nên dùng 3DS Max hay Maya ?

Nên dùng 3ds Max hay Maya trong lĩnh vực kiến trúc & Nội Thất ? Trước khi bắt đầu đi