hướng dẫn học 3d max

Lịch khai giảng lớp 3D Max tháng 3-2015

Lịch khai giảng lớp 3D Max tháng 3-2015

LỚP  3DS MAX CƠ BẢN : Học vào Thứ 3 – 5 – 7 Khai giảng ngày : 16 – 03 – 2015 .