DẠY 3D MAX

1600 copy

Hình ảnh khai giảng lớp 3DS Max căn bản 14/05/2015

Chúc mừng tất cả các bạn đã cùng EKE CENTER tham gia khóa học 3DMax căn bản, khai giảng ngày