Corona Render 1.6

Corona Renderer 1.6 cho 3DS Max Hotfix 1Corona Renderer 1.6 cho 3DS Max Hotfix 1

Corona Renderer 1.6 cho 3DS Max Hotfix 1

Danh sách một số thay đổi trong bản hotfix lần này. Bao gồm cả phiên bản Command Line của Corona Image Editor (đang trong giai đoạn thử nghiệm) và nhiều vá lỗi đáng chú ý khác.

Corona Render 1.6 Cập nhật các thay đổi trong bản Dayly Builds

Corona Render 1.6 Cập nhật các thay đổi trong bản Dayly Builds

Mời các bạn theo dõi các thay đổi trong bản daily builds 1.6 sắp tới. Nếu các bạn thường xuyên