1
Xin chào. Bạn quan tâm đến các khóa học nào?

Render Caustic với Corona Renderer 5 có nhiều nguồn sáng

by admin

So sánh Caustic với Corona Renderer 5 và Corona 4 khi có nhiều nguồn sáng

Render Caustic vơi Corona Renderer 5 khi có nhieu nguon sang trong khung canhRender Caustic vơi Corona Renderer 5 khi có nhieu nguon sang trong khung canh

 

Hình render gốc – Full size 1920 x 1291

Call Now Button