.

MẪU ĐĂNG KÝ

 (XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ)

 
 
 
 HỖ TRỢ HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÍ TẠI EKE CENTER:

 

– Giảm 10% đối với những bạn đã học qua bất kỳ lớp nào tại Eke Center.

– Giảm 10% cho mỗi bạn khi đăng ký theo nhóm 3 người trở lên.

– Giảm 10% cho các bạn sinh viên (yêu cầu thẻ sinh viên khi đăng ký).

– Giảm 5% khi chuyển khoản đăng kí lớp học.