Corona Renderer 1.6 cho 3DS Max Hotfix 1

Danh sách một số thay đổi trong bản hotfix lần này. Bao gồm cả phiên bản Command Line của Corona Image Editor (đang trong giai đoạn thử nghiệm) và nhiều vá lỗi đáng chú ý khác.
Corona Renderer 1.6 cho 3DS Max Hotfix 1Corona Renderer 1.6 cho 3DS Max Hotfix 1

Corona Renderer 1.6 dành cho 3ds Max bản Hotfix 1! Download tại https://corona-renderer.com/download/

Bên dưới là danh sách một số thay đổi trong bản hotfix lần này, bao gồm cả phiên bản Command Line của Corona Image Editor (đang trong giai đoạn thử nghiệm) và nhiều vá lỗi khác:

Corona Scatter randoom offset

CORONA RENDERER 1.6 CHO 3DS MAX HOTFIX 1

 • Đã sửa lỗi scatter UV pattern random offset chỉ di dời các objects theo 1 hướng duy nhất. Trong bản vá này, việc di dời theo hướng ngẫu nhiên đã được thực hiện đúng. Các khung cảnh cũ sẽ được bảo toàn thông qua một legacy checkbox.
 • Đã thêm một legacy switch vào Corona Rounded edges texmap, giúp chuyển đổi cách thực thi về phiên bản
 • Đã sửa lỗi việc vẽ các vùng Corona VFB render regions sử dụng đồng thời với 3ds Max render regions
 • Đã sửa lỗi crash xuất hiện khi phóng to vào VFB với tùy chọn sharpening+blurring được kích hoạt
 • Đã sửa lỗi hiệu suất sử dụng CPU bị chậm khi thiết lập spline scatter random seed
 • Đã sửa lỗi NaNs tạo ra bởi CoronaOutput texmap với các thiết lập gamma quá cao
 • Đã sửa lỗi offset giữa beauty và các alpha channels khi sử dụng sharpening
 • Đã sửa lỗi Corona Proxy bị đứng trong bản 3ds max 2018
 • Bản script chuyển đổi coronaConverter của Martin Geupel tích hợp trong phần cài đặt cũng đã được nâng cấp lên phiên bản 1.36
 • Đã sửa lỗi: việc chuyển đổi standard lights shadow conversion ghi đè lên các thiết lập sẵn có trong CoronaShadows settings
 • Đã thay đổi lại trình tự các mục Mental Ray Multi/Sub-Map
 • Đã thêm vào các nút lệnh cho phép kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chế độ legacy mode trong CoronaRoundEdges map
 • Đã sửa lỗi đứng máy khi xuất khung cảnh ra một địa chỉ không hợp lệ
 • Đã sửa lỗi thỉnh thoảng bị đứng máy trong Corona Standalone và Corona Image Editor khi license không được kích hoạt
 • Đã sửa lỗi CoronaBitmap phát sinh các lỗi kém chân thật trong một số trường hợp với các HDR maps làm nguồn sáng (light source)
 • Đã sửa các lỗi chính tả trong phần tooltips, added thêm các bản dịch tooltips mới
 • Đã sửa lỗi Corona VFB chậm đi đáng kể khi sử dụng sharpening
 • Đã sửa lại converter và các đoạn scripts khởi động của nó trong phần cài đặt
 • Đã sửa lỗi NaNs gây ra bởi các nguồn sáng cực nhỏ nằm ở phía xa so với điểm gốc của khung cảnh

DR

 • Đã sửa lỗi hiển thị không đúng các ký tự non-ascii trong phần tên camera trên các máy slaves
 • Đã sửa bảng báo cáo trạng thái bị sai khi máy remote side (slave) bị đứng máy
 • Đã sửa lỗi bị treo máy khi đóng DR server trong quá trình render
 • Đã sửa lỗi DR bug khiến xuất hiện các cảnh báo accumulate EXRs bị failed
 • Báo cáo lỗi chính xác hơn khi các máy slaves không có được phiên bản 3ds Max phù hợp để rendering khung cảnh được tiếp nhận

Corona Image Editor

 • Đã thêm vào phiên bản sử dụng dòng lệnh (command line version) có thể sử dụng cho quá trình batch image processing – tuy nhiên nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và có thể chứa khá nhiều lỗi bugs
 • Đã sửa lỗi lưu thành file PNG để chứa một kênh alpha channel
 • Đã sửa lỗi đứng máy khi mở trình curve editor trong khi không có bức hình nào được loaded cả
 • Bản cài đặt mới sẽ đưa ra một cảnh báo khi các định dạng.cxr và/hoặc .cexr không liên kết thành công với Image Editor
 • Đã sửa lỗi việc zooming bằng con lăn chuột giữa không thực hiện đúng tại vị trí của con trỏ.
 • Đã sửa lỗi vignetting cho ra các kết quả khác nhau từ Corona VFB trong một số trường hợp.