Corona Render – Một số lỗi và tính năng chưa hoàn thiện

Corona Render – Một số lỗi và tính năng chưa hoàn thiện

Corona Render – Một số lỗi và tính năng chưa hoàn thiện được liệt kê dưới đây trong quá trình sử dụng TuanEke xin chia sẻ với các bạn:

Hair and fur: một số tính năng có thể không được hỗ trợ hoàn toàn (ví dụ: vật liệu hair sẽ được lấy tự động từ chi tiết base object)

• Bidir/VCM: nhiều tính năng nâng cao không được hỗ trợ (image filters, blend material, enviro overrides, invisible to camera, …):

• Trình Progressive render engine:

Corona render (1)

Cùng một khung cảnh, với cùng các vật liệu render được sử dụng với trình Bidir/VCM render engine:

Corona render (2)

Tính năng Rounded corners sẽ phát sinh nhiễu khi sử dụng với các vật liệu bóng – glossy materials:
(điều này đã được cải tiến đã kể trong Corona 1.6, tuy nhiên vẫn còn xuất hiện một số lỗi fireflies)

Corona render (3)

Falloff map trong chế độ Shadow/Light không được hỗ trợ:

Corona render (4)

• Tùy chọn “Lock sampling pattern” không hoạt động khi sử dụng với trình Corona’s distributed rendering.

Multi/Sub-Object material chưa được hỗ trợ khi sử dụng trong các vật liệu Blend, Doublesided, và Top/Bottom materials

Particle Motion Blur Map (Particle MBlur) không được hỗ trợ. Khiến việc render có thể không chính xác hoặc phát sinh lỗi.
Giải pháp: sử dụng tính năng motion blur with particles gốc trong Corona

Geometry Motion Blur không hoạt động với các khối hình học có cấu trúc biến đổi, bao gồm: thay đổi về số lượng bề mặt, chóp đỉnh hoặc hướng bề mặt… (faces, vertices, hoặc normal)

Instancing is disabled khi áp dụng CoronaLightMtl với “emit light” lên các instances. Điều này có thể dẫn đến việc xử lý kéo dài và tăng đáng kể dung lượng bộ nhớ sử dụng.
Giải pháp: sử dụng self illumination nếu có thể được

Light emitters không nên là ray-switched (ví dụ: vật liệu light material nhìn dưới dạng màu black, nhưng lại phát ra ánh sáng xanh blue).
Xem thêm tại: Mục “Light material trong “Ray-Switch” trên diễn đàn 

Một số lỗi khác
________________________________________

• Các vật liệu trong suốt (transparent material) được hiện thị thông qua global volume material (volumetric fog) có thể không chính xác.
Giải pháp: tăng giá trị Enviro distance trong bảng mục Development/Experimental Stuff.

Corona render (6)

LightMix không tự động cập nhập tương tác kết quả shadow catcher material shading

Beauty render element:

"Corona-render-(7)/

LightMix result:

corona lightmix
Các giới hạn của trình Interactive rendering
________________________________________

Multitexture trong chế độ BerconTile không được hỗ trợ
• Sử dụng Bidir/VCM render engine với IR có thể sinh ra kết quả màn hình đen hoặc đứng máy
Selection marqueeregion selection frame có thể không hiển thị khi sử dụng IR
• Các hiệu ứng 3ds Max atmospheric – sử dụng chúng khi đang chạy IR có thể dẫn đến sự kém ổn định (lắc, đứng máy, hoặc kết quả sai)
Velocity render element không thể xem previewed trong interactive rendering VFB

Một số lỗi của phần mềm bên thứ 3 liên quan đến Corona
________________________________________

• 3ds Max native photometric lights không scale tốt trên các hệ thống đa xử lý, do đó hiệu suất làm việc giảm đáng kể.
Giải pháp: loại bỏ các photometric lights, hoặc thay thế chúng bằng Corona lights.

• Không nên sử dụng các objects, modifiers, hoặc materials gốc thuộc các trình renderer khác ngoài Corona – vì nó có thể gây khó chẩn đoán lỗi kể cả khi ban đầu chúng hiển thị và làm việc đúng.

Itoo ColorEdge không còn được hỗ trợ và thường xuyên khiến 3ds Max bị đứng và gây lỗi.

• Thông báo lỗi “Error Creating File Output”: gây ra bởi 3dsmax bug khi thêm các đường dẫn không tồn tại vào render elements.

Corona render
Giải pháp: đi đến render elements và xóa tất cả các đường dẫn output paths không tồn tại.