Khóa học miễn phí – Unwrap Mapping trong 3DS Max

Khóa học miễn phí dành cho các học viên EKE. Unwrap Mapping dùng để map những khối hình học phức tạp mà UVW Map không thể làm được
Khóa học miễn phí – Unwrap Mapping trong 3DS Max

Khóa học miễn phí 100% dành cho các học viên đã từng học ít nhất 01 lớp tại EKE Center – Unwrap Mapping. Do tính chất bài học khá phức tạp. Nên bài Unwrap Mapping được trích riêng ra dành tặng các bạn. Unwrap Mapping dùng để map những khối hình học phức tạp mà UVW Map không thể làm được hoặc rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian để thực hiện.

* Lưu ý:  học phần này chỉ dành cho các bạn đã có căn bản về 3Ds Max

 THỜI GIAN HỌC & NỘI DUNG BUỔI HỌC (THÁNG 9 -2016):

* THỜI GIAN:

– Thời gian học 3 giờ.

– Sáng chủ nhật. 9h-12h. Ngày 11-9-2016

– Số lượng học viên tham gia giới hạn 15 người.

– Các bạn có nhu cầu học book chổ ngay hôm nay theo số dt trung tâm: 08. 6674.8018- gặp Ms Ý để đăng ký.

NỘI DUNG BUỔI HỌC

Phần lý thuyết

1- Giới thiệu UVW map – Unwrap trong 3dsmax .
2- Qui trình của Unwrapping
3- Unwrap – Command Pannel.
4- Unwrap – Editor Menus and Toolba
5- Unwrap – Editor Window Dancegroup4- Unwrap – Editor Options
6- Unwrap – Stitch & Relax
7- Unwrap – Flattent ,Normal,Unfold
8- Tools pannel on Edit UVWs

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÓA UNWRAP MAPPING KHÓA 1 TẠI EKE CENTER